Missie & Visie

Logo_LEEF

Missie:

Met LEEF! willen we binnen de Gemeente Rheden geïntegreerde paramedische zorg bieden in de thuissituatie, gericht op de doelgroep Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Ons team bestaat uit fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. De zorg wordt aangeboden door specialistisch opgeleide zorgverleners met een ruime ervaring in het behandelen en begeleiden van cliënten met neurologische problematiek.

LEEF! is een team dat werkt in de 1e-lijn.

Waarom LEEF!

Als patiënten vanuit het ziekenhuis of revalidatiecentrum naar huis gaan lopen zij vaak direct tegen problemen aan. Een van de problemen is het gebrek aan kennis van de behandeling en begeleiding van neurologische patiënten in de thuissituatie. Er wordt gewerkt in de verschillende paramedische praktijken, ver van de eigen leefomgeving.

Ook zien we dat verschillende paramedische disciplines naast elkaar werken en niet mét elkaar. Verder is er weinig aandacht voor coaching van de mantelzorg en verpleegkundige-zorg.  Hier brengt LEEF! verandering in

Als LEEF! staan we voor:

· geïntegreerde paramedische zorg volgens de nieuwste inzichten die gelden binnen de neurorevalidatie

· trainen van vaardigheden bij de cliënt thuis

· coaching van mantelzorgers en thuiszorg-organisaties

· goede, snelle communicatie met verwijzers

· samenwerking met andere disciplines bv. psycholoog, diëtist en ambulante begeleiding.

 

Visie

LEEF! wil graag een goed bereikbaar team zijn dat snel inzetbaar is voor de meer complexe cliënt met vragen op het gebied van de neurorevalidatie. We willen bij collega’s en verwijzers bekend staan als een kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar team.

Het zou onze wens zijn dat we aan kunnen tonen dat door onze manier van werken deze zorg effectief en dus kostenbesparend is.

We willen graag aansluiten bij vergelijkbare initiatieven in de regio en uitbreiding ervan stimuleren dan wel initiëren, zodat er een goed sluitend netwerk ontstaat van eerste lijns revalidatieteams. Om de gedachten en wensen van LEEF! meer richting te geven willen we in gesprek met succesvolle initiatiefnemers in de zorg zoals Parkinsonnet. 

Telefoon

Telefoon

026-4955103

"De draad weer oppakken om een nieuwe balans in het leven te vinden."

Wij werken samen met u aan een optimaal resultaat.